Logg inn

Telenor Bedriftsidrettslag på Fornebu (Telenor BIL)

Oppdatert 23. desember 2014

Bedriftsidrettslaget på Fornebu er et tilbud for Telenoransatte på Fornebu og Oslo. Våre tilbud skapes av ansatte - for ansatte.

Vi vil bidra til at våre medlemmer kan møtes gjennom idrett- og mosjonsaktiviteter. Dette skaper bedre miljø, trivsel - og ikke minst at ansatte kommer i bedre form.

Litt om hva vi gjør
- Nettsiden ble lansert våren 2002.
- Vi startet med ca 200 medlemmer i 2002, og i dag har vi over 1500 medlemmer her på Fornebu
- Vi har satset på både tradisjonelle og nye spennende aktiviteter som f.eks. Golf, Kite, Padling, osv.
- Vi gjennomfører større prosjekt som f.eks. Holmenkollstafetten, Birkebeinerrittet, Birkebeinerrennet - samt bidrar i Sykle-til-jobben.

Telenor BIL vedtekter ...

Styret 2014Leder:
Jone Martin Eileraas
(jaktskyting, golf, bowling)

Nestleder:
Inger Hvidsand
(volleyball)Sekretær:
Ketil Risvoll
(langrenn, orientering))Kasserer:
Øyvind Hem
Styremedlem:
Teodor Helgesen
(alpin og friluftsliv, svømming,
sykkel)Styremedlem:
Katrin Skjong
(dans)Styremedlem:
Steinar Ostermann

Styremedlem:
Jonas Wennerberg
(holmenkollstafetten)Varamedlem 1:
Henning Ustgård
(fotball, golf)

Varamedlem 2:
Arnt Grøttum

Valgkomite:
Valtenin Rossebø
Morten Christensen


Om Telenor BIL

Innledning
Historie
Økonomi
Organisasjon- og arbeidsform

Ledere av gruppene
Forhold på Fornebu
 

Innledning

Telenor BIL er uavhengig av organisering i Telenor, og alle Telenor-ansatte kan være medlem av Telenor BIL. Etter utskillelse av Bravida og EDB 4Tel har Telenor BIL ca 1400 medlemmer, fordelt på 24 aktiviteter. Telenor BIL har som målsetning å være ett attraktivt tilbud til Telenor ansatte i Oslo og omegn, gjennom å tilby de aktiviteter som etterspørres. Dette gjøres gjennom samarbeid på tvers av forretningsområder i Telenor.

Historie

  • Telenor BIL ble dannet sommeren 2000 som et resultat av at Telenor IL, Telesport og Telenor Bedrift BIL slo seg sammen
  • Telesport ble stiftet i 1934 under navnet OTA (Oslo Telefonanlegg). Det skiftet navn i 1984 og hadde tidligere sin hovedrekruttering i lokalt Televerksansatte i Oslo.
  • Telenor IL ble stiftet i 1924 under navnet Gnist. Under navnet Televerkets Idrettslag hadde TIL sin hovedrekruttering blant ansatte i det tidligere Teledirektoratet. Navnet ble skiftet til Telenor IL i 1995.
  • Telenor Bedrift BIL ble stiftet under navnet TBK BIL i 1989 for å ivareta bedriftsidretten i daværende TBK. Navnet ble tilpasset overgangen til Telenor i 1995.
  • Telenor BIL har mao. historie tilbake til 1924, og Telesport og Telenor IL har omfattet de tradisjonelle delene av Televerket gjennom Teledirektoratet og Oslo Distrikt.
  • Telenor BIL har også deltatt i Telespelen, som er et konkurranse som arrangeres hvert 3.dje år mellom de opprinnelige teleselskapene i hovedstedene i de nordiske landene (Stockholm, København, Helsinki og Oslo)

Økonomi

Det økonomiske grunnlaget for Telenor BIL har tradisjonelt vært en blanding av tilskudd fra bedriften og dugnadsarbeid. De siste årene har det vært lite dugnadsarbeid å få tak i, så tilskudd fra bedriften er det økonomiske fundamentet for Telenor BIL i dag. Dette kanaliseres fra Telenor Konsern gjennom Teleidrettsforbundet (TIF), som igjen fordeler midlene etter visse retningslinjer - på de ca 30 bedriftsidrettslagene som finnes i Telenor i Norge.
Alle som har verv i styret eller i gruppene jobber gratis, da fordelingsreglene til Konsernet ikke tillater slike godtgjøringer.

Organisasjon- og arbeidsform

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo sitt organisasjonsnummer i Brønnøysund er 988 651 001

Telenor BIL ledes av et styre på 8 personer som velges av årsmøte hver februar/mars. Styret jobber etter prosjektmetodikk utifra en markedsplan m/aktiviteter, der ansvarlig for aktivitet trekker på kompetansen til de øvrige i styret eller gruppene, og ikke minst har dialogen med interessentene og sponsorene (fex konsern).

Nettsiden er vår viktigste kommunikasjonsform ut mot eksisterende og framtidige medlemmer; det er her vi viser hvem vi er og hva vi vil ! Derfor ligger mye av vår fokus på markedsføring gjennom kampanjer og artikler, som legges på vår nettside og på Telenors intranett (WoW).

Hver aktivitet har en leder som gruppens kontaktpunkt mot styret i Telenor BIL og Oslo Bedriftidrettskrets. Lederen av hver aktivitet har også, sammen med evt. kasserer, ansvaret for aktivitetens økonomiske forhold.
   
Styret arbeider forøvrig etter de retningslinjer som er slått fast i Bedriftsidrettens Håndbok og Lovnorm for Bedriftsidrettslag.

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo er organisert under Teleidrettsforbundet (TIF) som alle de andre bedriftsidrettslagene i telenor.TIF er teleidrettens hovedorganisjasjon i Norge og har som oppgave å støtte og samordne bedriftsidrettslagenes aktiviter. TIF tar seg av fordeling av velferdsmidler til lagene samt håndtering av profiltøyavtaler og bestillinger. TIFs nettsider: www.teleidrett.org
 

Forhold på Fornebu

2002 var året da Telenor i Oslo og omegn samles på Fornebu. Dette gjorde at idrettslig aktivitet for første gang samles på ett sted, men dette har kun delvis bidratt til å øke det idrettslige tilbudet. Hovedsakelig fordi det utover treningssenteret ikke er tilrettelagt for inne-aktiviteter, som f.eks. innendørs fotball, squash, tennis, etc, her på Fornebu. Det koster fort mange 10tusener i året å leie en hall for å trene f.eks. fotball. Vi er imidlertid veldig takknemlig for at Konsernet sponser noe av medlemsavgiften på treningssenteret.

Et stort lyspunkt er lagringsområdet vi har fått av Telenor Eiendom, for å oppbevare kajakker, kite-utstyr og annet utstyr. Vi retter en stor takk til Telenor Eiendom for denne velviljen.